Nyheder

 

SKYBRUDSSIKRING OG TRYGGERE BYRUM GÅR HÅND I HÅND I KOKKEDAL

Et oversvømmet parcelhusområde i Kokkedal blev startskuddet til et kæmpe klimasikringsprojekt, hvor Fredensborg Kommune forsinkede regnvandet på dets vej mod Usserød Å og samtidig gjorde byen tryggere. Vandhaven – lokalt opholdsrum og opmagasinering af vand. To store...

læs mere

Lindevangskolen er en vigtig brik i skybrudssikringen

Lindevangskolens skolegård skulle renoveres. Samtidig stod vejene i det omgivende kvarter under vand ved skybrud, fordi kloaksystemet blev overbelastet af regnmasserne. Frederiksberg Kommune slog to fluer med ét smæk med fire skybrudsprojekter. Pladsen var knap i...

læs mere

RAHBEKS ALLÉ BLEV SKYBRUDSSIKRET SELV OM PLADSEN VAR KNEBEN

Regnvand fra Rahbeks Allé på Frederiksberg skabte problemer med oversvømmelse ved Vesterbrogade. Vandets vej skulle forsinkes, selv om pladsen under alléen var sparsom, og udfordringerne over jorden var mange. Nye allétræer på Rahbeks Allé med automatisk vanding....

læs mere

Regler for linjerne – og når kunsten møder klinken

Plantestrategien for udearealerne på Aarhus Universitetshospital (AUH) er til at få øje på, når man bliver vejledt af de to, der i høj grad har haft indflydelse på, hvordan anlæg og beplantning på det nye universitetshospital skulle forme sig.Det er nærmere bestemt...

læs mere