Nyheder

 

Det nytter med grønne tage

Grønne tage kan være et godt bidrag til at øge naturen og biodiversiteten i byerne, mener Peter Fugl, urban landskabsingeniør, Habitats. Derudover kan grønne tage også være et vigtigt redskab til håndtering af regnvand og til at afhjælpe "varmø-effekten". Vild...

læs mere

Stort potentiale for biodiversitet i boligforeninger

Den almene boligadministrator KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) har igangsat en sneboldeffekt – nu får beboerne mere og bedre natur omkring deres almene boliger. KAB har igangsat initiativer til at få mere og bedre natur i deres udemiljøer, og indtil nu har 19...

læs mere

SKYBRUDSSIKRING OG TRYGGERE BYRUM GÅR HÅND I HÅND I KOKKEDAL

Et oversvømmet parcelhusområde i Kokkedal blev startskuddet til et kæmpe klimasikringsprojekt, hvor Fredensborg Kommune forsinkede regnvandet på dets vej mod Usserød Å og samtidig gjorde byen tryggere. Vandhaven – lokalt opholdsrum og opmagasinering af vand. To store...

læs mere

Lindevangskolen er en vigtig brik i skybrudssikringen

Lindevangskolens skolegård skulle renoveres. Samtidig stod vejene i det omgivende kvarter under vand ved skybrud, fordi kloaksystemet blev overbelastet af regnmasserne. Frederiksberg Kommune slog to fluer med ét smæk med fire skybrudsprojekter. Pladsen var knap i...

læs mere