Velkommen til Landskabsrådet

Landskabsrådet er en brancheforening, der består af virksomheder fra den grønne del af bygge- og anlægsbranchen.

Landskabsrådet arbejder for, at der kommer en større opmærksomhed på de positive effekter af, at der anlægges flere grønne udearealer af høj faglig kvalitet.

Vi mener, at værdiskabende byggeri ikke kun er et spørgsmål om den bygning, der bygges og driften heraf – men at det skal ses i et bredere perspektiv, hvor udearealer og den landskabelige bearbejdning prioriteres som en naturlig og ligeværdig del af det samlede byggeri.

Profil brochure

Læse vores profilbrochure og bliv klogere på vore brancheforening

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i vores arbejde

Bliv medlem

Som medlem af Landskabsrådet får du  mange grønne fordele.