Loading...

OM LANDSKABSRÅDET

Landskabsrådets mission er at fremme grønne udearealer i både antal og kvalitet.

Vores vision er at øge opmærksomheden på de fordele og den merværdi grønne udearealer giver, og derved understøtte udbredelsen af antallet men også kvaliteten af udearealerne.

Vi vil bidrage til, at der bliver mere fokus på grønne udearealer og på, hvordan planter, belægninger og bearbejdning af terræn af høj kvalitet er med til at øge værdien af et byggeri.

Vi er talerør for vores interessenter, og vi arbejder for at fremme viden, der understøtter vores mål om flere grønne udearealer.
Vi arbejder også med spørgsmål, som har betydning for lovgivningen på området.