OM LANDSKABSRÅDET

Landskabsrådets mission er at fremme grønne udearealer i både antal og kvalitet.

Vores vision er at øge opmærksomheden på de fordele og den merværdi grønne udearealer giver, og derved understøtte udbredelsen af antallet men også kvaliteten af udearealerne. Vi vil bidrage til, at der bliver mere fokus på grønne udearealer og på, hvordan planter, belægninger og bearbejdning af terræn af god kvalitet er med til at øge værdien af et byggeri.

Vi går i dialog med vores interessenter, som er bygherrer, politikere og beslutningstagere i målet om, at der indføres standarder og metoder for at sikre flere grønne udearealer af god kvalitet.

 Og vi vil arbejde for, at de oprindelige ideer i et byggeprojekt bevares gennem hele byggeriet, at der allerede i projekteringen er fokus på driften, og at man bruger kvalificeret arbejdskraft.

Vi arbejder også for, at bygherrer og entreprenører ser fordelene i at anvende metoder og standarder, som kan være med til at sikre, at vi udvikler, anlægger og vedligeholder flere grønne udearealer med fokus på kvalitet.

Det vil øge værdien af det samlede byggeri, hvis bygherrer og entreprenører indtænker flere gode, grønne udearealer i byggeriet og i byplanlægningen.

Landskabsrådet arbejder i et unikt og stærkt netværk på tværs af faggrænser for flere grønne udearealer af god kvalitet

i

Profil brochure

Læse vores profilbrochure og bliv klogere på vore brancheforening