Baggrund & budskaber

Bag Landskabsrådet står en række af Danmarks ledende landskabsarkitekt- og anlægsgartnerfirmaer.
Udgangspunktet for Landskabsrådet er et stærkt ønske om, gennem en fælles faglig og vidensbaseret indsats, at arbejde for flere grønne udemiljøer af høj faglig kvalitet – hvor der fokuseres på både terræn, belægning og beplantning. Det vil samlet set føre til et mere værdiskabende byggeri. Også når der måles i kroner og øre.

ØREMÆRK PENGE TIL GRØNNE UDEAREALER

Afsæt øremærkede ressourcer til at udvikle og anlægge grønne arealer– hver gang!
“Og øremærkerne må ikke pilles af”.

TÆNK DEN GRØNNE BRANCHE IND PÅ LIGE FOD MED DE ANDRE

For at sikre det nødvendige fokus på god kvalitet i udearealer, skal den grønne del af bygge- og anlægsbranchen prioriteres og skrives ind i kontrakten til et byggeri på lige fod med de øvrige leverandører.

KVALITET OG FAGLIGHED HÆNGER SAMMEN

Kvalitet og æstetik i grønne udearealer er tæt knyttet til de materialer og metoder, der anvendes, hvorfor landskabsarkitekter og anlægsgartnere altid bør være en del af løsningen.

TÆNK DRIFT IND FRA BEGYNDELSEN

Kvaliteten af de oprindelige ideer i grønne udearealer kan bevares – også på lang sigt – ved at tænke drift og vedligeholdelse ind fra begyndelsen.

Vi vil arbejde for, at de oprindelige ideer i et byggeprojekt bevares igennem hele byggeriet.

Profil brochure

Læse vores profilbrochure og bliv klogere på vore brancheforening

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i vores arbejde

Bliv medlem

Som medlem af Landskabsrådet får du  mange grønne fordele.