Loading...

Bestyrelsen

Landskabsrådet ledes af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de forskellige medlemsgrupper i brancheforeningen.
Bestyrelsen kan kontaktes enten direkte eller gennem Landskabsrådets sekretariat

Morten Weeke Borup
Formand
GHB Landskabsarkitekter
M. mwb@ghb-landskab.dk

Ole Kjærgaard
Næstformand
OKNygaard
M. okj@oknygaard.dk

Per Malmos
Malmos Anlægsgartnere
M. per@malmos.as


Nina Jensen
Landskabsarkitekt: Schønherr
M. nj@schonherr.dk


Marie Thing
Thing Brandt Landskabsarkitekter
M. mt@thing-brandt.dk


John Iskov
HedeDanmark a/s
M. ji@hededanmark.dk