Kulbaneparken formidler unik historie i råt design

nov 3, 2022

I 1964 eksploderede Valby Gasværk og efterlod et øde areal i Kulbanekvarteret. Området er nu som en del af et bystrategisk løft udviklet til et grønt mødested med blandt andet bemandet legeplads, udekøkken og fodboldbane, der bliver flittigt brugt af områdets beboere.

Lanternen er et åbent udekøkken med borde og bænke, der med sin genkendelige form på mange måder er blevet et vartegn for Kulbaneparken.

– Da vi overtog området, var terrænet helt vildt, det mindede om et månelandskab. Der var ujævn jord af dårlig kvalitet, og området havde ligget nærmest som et ingenmandsland de sidste mange år.

Sådan fortæller Marie Furbo, partner i BOGL og projekteringsleder på Kulpaneparken om begyndelsen på det arbejde, der har transformeret et øde område i Kulbanekvarteret til en af Københavns største, nye parker med en lang række faciliteter til områdets beboere.

Kulbaneparken strækker sig over 44.000 kvadratmeter og er anlagt på det område, hvor Valby Gasværk stod, indtil det eksploderede i 1964. I 70’erne blev der lagt en byplan, som satte området af til en motorvej, der aldrig er blevet opført, og derfor har arealet stået uudnyttet, indtil det blev afsat til park i 2017.

– Stedet har en meget særlig historie, som vi selvfølgelig ville tage med i udformningen af parken. Derudover var der nogle udfordringer i forhold til den dårlige jord, vi skulle tage forbehold for, ligesom der kom yderligere udfordringer ved, at parken ligger oven på ringstedbanens tunnel, fortæller Marie Furbo.

Placeringen ovenpå tunnelen gør, at der ikke kunne køres med tunge maskiner under etableringsarbejdet, og at der ikke må plantes træer ovenpå selve tunnelen, fordi træernes rødder kan gøre skade.

– Det har været, og er stadig, et eksperiment med forskellige beplantningstyper og mange forskellige frøblandinger for at se, hvad der kan gro her. Vi har nørdet meget med jordforbedringer, og prøvet at udnytte jorden bedst muligt. Men jorden er leret, næringsfattig og vandladende, så selvom tunnelen ikke havde forhindret os i at plante træer, er det alligevel ikke sikkert, at de vil kunne gro her, siger Marie Furbo.

Fordi parken er anlagt ovenpå den overdækkede Ringstedbane, rejser parkens terræn sig dramatisk og former en bakke, der kaldes ”Drageryggen”.

Det sorte kul går igen

Eksplosionshistorien er i høj grad brugt i udformningen af parken, som blandt andet rummer en fodboldbane af kunstgræs, den åbne bygning med udekøkken ”Lanternen”, bemandet legeplads, udsigtstårn og området ”Kulgraven”, som både fungerer som en skatepark og et anlæg til regnvandshåndtering.

– Gasværkshistorien er blandt andet formidlet gennem en række læhegn, der markerer eksplosionslinjer i landskabet og i farvevalget. Den sorte farve går igen i hele parken, blandt andet som sort stenmel og sort stål, der refererer til kullet, siger Marie Furbo og tilføjer:

– Det er et meget råt design, og også det mest rå design, jeg har været med til at udføre. Det bliver meget spændende at følge, hvordan beplantningen og området kommer til at udvikle sig.

FAKTA
Bygherre: Københavns Kommune, Områdefornyelse Kulbanekvarteret
Areal: 44.000 m2
År: 2018 – 2022
Team: BOGL & WSP
Entreprenør: OK Nygaard

Den del af parken, der hedder Kulgraven, fungerer både som skatepark og til håndtering af regnvand. Der gik ikke længe, fra anlægget var etableret, før ramperne blev indtaget af skatere.
Fodboldbanen med kunstgræs drives i samarbejde mellem kultur- og fritidsforvaltningen og den lokale fodboldklub. Der er afsat plads ved banen til et klubhus, som snart bliver opført. Fodboldbanen er placeret i den ene ende af parken, så den ikke kom til at dele parken op i to.
Læhegn illustrerer retning på eksplosionen fra Valby Gasværk.