Fokus på skybrudshåndtering og områdefornyelse til Landskabsrådets netværksarrangement

okt 6, 2022

Til årets netværksarrangement i Landskabsrådet besøgte deltagerne Karens Minde Aksen i København og Kulbaneparken i Valby

Til netværksarrangementet besøgte deltagerne blandt andet Kulbaneparken i Valby.

Der blev sat spotlys på, hvordan grønne områder af høj faglig kvalitet kan løse forskellige udfordringer i byerne, da Landskabsrådet i starten af oktober afholdt fagligt netværksmøde.

Her deltog en lang række interessenter fra den grønne branche, og der var både plads til inspiration, spørgsmål og netværk.

– Det har været et meget vellykket arrangement, hvor vi har besøgt Karens Minde Aksen i Københavns Sydhavn og Kulbaneparken i Valby. Begge er meget spændende, store og aktuelle projekter, som nogle af Landskabsrådets medlemmer er involverede i, og hvor vi blev vist rundt af meget kompetente oplægsholdere, lyder det fra Morten Weeke Borup, formand for Landskabsrådet.

Netværksarrangementet bliver holdt en gang årligt for medlemmer af Landskabsrådet og andre interessenter i den grønne del af bygge- og anlægsbranchen.

– Formålet er i høj grad at komme ud og se de grønne områder og høre nærmere om beslutninger, udfordringer og processer, imens vi er på stedet. Det giver helt andre muligheder og indblik, end hvis man siddet til et foredrag og ser på billeder af stedet, siger Morten Weeke Borup.

Karens Minde Aksen

På Karens Minde Aksen var der rundvisning af projektleder Ditte Juul Erritsø Sørensen, Københavns kommune og Ulrik Kuggas, projekteringsleder, Schønherr.

Karens Minde Aksen er et 37.000 kvadratmeter stort, grønt område, som skal byrumsforbedres og klimatilpasses og forventes at stå færdigt i maj 2023. Området strækker sig over 600 meter og skifter fra den ene ende til den anden karakter fra grønne opholdsrum med ikoniske træer til blandt andet legeplads, opholdsrum og dyrepark. Hele anlægget samles af en gennemgående, teglklinkebelagt flodseng.

– Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere op til 15.000 kubikmeter skybrudsvand og også fungere som opholdsrum for beboerne i området. Det er derfor udformet med stier langs flodsengen og en cirkelbro, så man kan bevæge sig rundt, selvom der er vand i anlægget, fortæller Ulrik Kuggas, der bliver suppleret af Ditte Juul Erritsø:

– Vi har lagt stor vægt på at inddrage beboerne i projektet og lytte til deres ønsker, så vi ender med et resultat, der både opfylder deres behov og behovet for håndtering af regnvand, siger Ditte Juul Erritsø.

Karens Minde Aksen er stadig en aktiv byggeplads.

Kulbaneparken

Fra Karens Minde Aksen gik turen til Kulbaneparken, hvor der var rundvisning af Marie Furbo, partner i BOGL og projekteringsleder. Kulbaneparken er med sine 44.000 kvadratmeter en af Københavns største nye parker, som desuden også har en helt særlig historie.

– Parken er anlagt på det område, hvor Valby Gasværk stod, indtil det eksploderede i 1964. Arealet har efterfølgende været afsat til motorvej, og har derfor ligget øde, indtil det blev besluttet, at der som en del af et større bystrategisk løft skulle etableres denne park, fortalte Marie Furbo.

Af respekt for området er dets historie i høj grad tænkt ind i udførslen af Kulbaneparken, blandt andet i valget af materialer, som for eksempel stenmel sort som kul. Det giver et råt udtryk, som understøttes af parkens placering ovenpå den overdækkede Ringstedbane.

– Placeringen ovenpå Ringstedbanen har givet nogle udfordringer i forhold til, at vi for eksempel ikke har kunne plante træer med rødder, der kunne skade tunnellen. Der kunne kun plantes træer i siderne af parken, væk fra tunnelen. Derfor har vi anvendt andre, mindre beplantningstyper over tunnellen og blandt andet prøvet forskellige frøblandinger for at finde ud af, hvad der bedst kan gro i jorden her, som desværre ikke er den bedste, siger Marie Furbo og tilføjer:

– En væsentlig del af projektet var nemlig at fastholde den allerede udlagte relativt dårlige jord på stedet og ikke udskifte den. Det bliver derfor ekstra interessant at følge parkens netop i relation til planternes udvikling.

Netværksarrangementet blev sluttet af med netværk og forfriskninger i den åbne bygning, Lanternen, i Kulbaneparken.

Se billeder fra arrangementet herunder: