Nyheder

 

Kulbaneparken formidler unik historie i råt design

I 1964 eksploderede Valby Gasværk og efterlod et øde areal i Kulbanekvarteret. Området er nu som en del af et bystrategisk løft udviklet til et grønt mødested med blandt andet bemandet legeplads, udekøkken og fodboldbane, der bliver flittigt brugt af områdets beboere....

læs mere

Det nytter med grønne tage

Grønne tage kan være et godt bidrag til at øge naturen og biodiversiteten i byerne, mener Peter Fugl, urban landskabsingeniør, Habitats. Derudover kan grønne tage også være et vigtigt redskab til håndtering af regnvand og til at afhjælpe "varmø-effekten". Vild...

læs mere

Stort potentiale for biodiversitet i boligforeninger

Den almene boligadministrator KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) har igangsat en sneboldeffekt – nu får beboerne mere og bedre natur omkring deres almene boliger. KAB har igangsat initiativer til at få mere og bedre natur i deres udemiljøer, og indtil nu har 19...

læs mere

SKYBRUDSSIKRING OG TRYGGERE BYRUM GÅR HÅND I HÅND I KOKKEDAL

Et oversvømmet parcelhusområde i Kokkedal blev startskuddet til et kæmpe klimasikringsprojekt, hvor Fredensborg Kommune forsinkede regnvandet på dets vej mod Usserød Å og samtidig gjorde byen tryggere. Vandhaven – lokalt opholdsrum og opmagasinering af vand. To store...

læs mere