I kanalbyen i Fredericia kom parken før boligerne

mar 23, 2023

Ved etableringen af naturparken Søndervold havde anlægsgartnerne hovedentreprisen, og det har givet rum til at nørde i planter og jordtyper og derved skabe en helt unik, multifunktionel park, der afspejler landskabet omkring byen.

Parken fungerer også som et samlende gennemgangsareal mellem to dele af havnen, og derfor er der etableret en infrastruktur med fast belægning og lysinstallationer. Infrastrukturen inkluderer også afvanding af stierne og regnvandshåndtering. Pressefotos.

Ofte er de grønne områder det sidste, der bliver etableret, når der skal byudvikles. Men i byudviklingsprojektet Kanalbyen i Fredericia var naturparken Søndervold højt prioriteret og blandt det første, der blev opført i den nye bydel.

– Det er atypisk, at der står en helt færdigetableret park, når beboerne flytter ind i nybyggede boliger, men tilbagemeldingerne er, at det har haft stor værdi for borgerne, og at det har været med til at gøre de nye boliger endnu mere attraktive. Samtidig er det jo også en garanti for, at de grønne fællesområder ikke bliver nedprioriteret til sidst i processen, når de bliver etableret som det første, fortæller Jan Steffen Pedersen, tilbudschef i HedeDanmark.

Det er HedeDanmark, der som anlægsgartnervirksomhed har haft hovedentreprisen på Søndervold og derved har været ansvarlig for alt fra jordarbejde, belægning og beplantning til afvanding, belysning og inventar – naturligvis i godt samarbejde med rådgivere og samarbejdspartnere. Den entrepriseform har Jan Steffen Pedersen oplevet flere fordele ved.

– Det har været rigtig spændende at kunne have det som et anlægsgartnerprojekt, blandt andet fordi vi nogle gange har et lidt andet fagligt syn på, hvordan jordarbejde skal håndteres for at få det optimale plantningstidspunkt og vedvarende udtryk på vores frø og planter. Der har virkelig været plads til at nørde jord og planter, hvor vi blandt andet har brug otte forskellige muldtyper tilpasset beplantningen, og det har helt sikkert været et plus for projektet, siger Jan Steffen Pedersen.

Materialer af høj kvalitet

I naturparken er der plantet 375 nøje udvalgte store træer på mellem tre og otte meter i højden, som bidrager til at give beboerne følelsen af et veletableret grønt område allerede fra indflytningsdagen. Derudover er der plantet 1500 mindre planter og omkring 15.000 stauder iblandet specialsammensatte frøblandinger.

– Beplantningen og hele terrænet er afstemt efter at skulle afspejle de lokale biotoper i og omkring Fredericia, så det varierer mellem de omkringliggende østkystskove med bøg og tjørn, byens historiske volde og det strandnære med salttolerante planter og fyrtræer, siger Jan Steffen Pedersen og fortsætter:

– I hele projektet har der været stort fokus på materialevalg, og det ses tydeligt i det endelige resultat. Man kunne sagtens have lavet en billigere park med små spæde træer og dårligere materialet, men det havde slet ikke givet den samme følelse af at bevæge sig rundt i en færdigetableret park. Også i inventardelen er der valgt store egetræsmøbler med lang levetid, som er med til at give en helstøbt oplevelse.

Anlagt på helt fladt terræn

Søndervold er etableret på den grund i Fredericia, hvor en gødningsfabrik brændte i 2016 og forurenede jorden. Derfor var der ingen materialer på grunden, der kunne genanvendes i etableringen.

Over den forurenede jord er der lagt et markeringsnet, derefter halvanden meter råjord, og yderligere ovenpå det er parken anlagt.

– Vi har måtte tilkøre cirka 2000 kubikmeter jord og foretage alt modelleringen fra bunden fordi udgangspunktet var fuldstændig fladt. Den eneste genanvendelse fra området, der har været mulighed for, er, at vi har flyttet 15 træer fra et nærtliggende byggefelt. Men derudover har det ikke indflydelse på projektet, at det ligger på den gamle fabriksgrund, fortæller Jan Steffen Pedersen.

Fakta om Søndervold

Projektejer: Fredericia kommune
Hovedentreprise: HedeDanmark
Rådgivere: Kanalbyen i Fredericia og Rambøll Danmark
Etableringsperiode: 2021 – 2022
Areal: 10.500 m2

Naturparken har fået navnet Søndervold, fordi den ligger i forlængelse af det historiske voldanlæg i Fredericia. Den sydlige del af volden, der tidligere lå, hvor naturparken nu ligger, blev fjernet for mange år siden.
I midten af Søndervold er der etableret et område, der hedder Nyttehaverne. Det er et plantefællesskab med højbede, væksthus og skurforhold, som både private og virksomheder kan få glæde af.
I parken er der etableret et større naturlegeområde og en tarzanbane, som kan benyttes af både børn og voksne.