Karens Minde Aksen: Byrumsfornyelse og regnvandshåndtering med beboerne i fokus

dec 12, 2022

I Københavns Sydhavn skal det 600 meter lange område, Karens Minde Aksen, klimatilpasses og byrumsforbedres. Det resulterer i en helt unik park med en gennemgående flodseng, kulturhus, cirkelbro, dyrepark og legeplads.

Regn- og skybrudsvandet ender i et nyetableret regnvandsbassin efter at have passeret Børnenes Dyremark.
Fotos: Anya Engelbrecht

”At lægge så meget til, og trække så lidt fra, som muligt”. Det er den devise, projektet Karens Minde Aksen er udformet efter.

Karens Minde Aksen er et 600 meter langt og 37.000 m2 stort, grønt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus i Københavns Sydhavn. Det ligger i en bydel med en helt særlig græsrodsånd og engagerede beboerne, der blandt andet havde dyrehold og kulturaktiviteter i Karens Minde Aksen, inden byrumsfornyelsen blev besluttet. Derfor er der i projektplanlægningen sat fokus på, at de eksisterende aktiviteter kunne forsætte i de nye, forbedrede rammer.

– Vi har lagt stor vægt på at inddrage beboerne i projektet og lytte til deres ønsker, så vi ender med et resultat, der både opfylder deres behov og behovet for håndtering af regnvand, fortæller Ditte Juul Erritsø Sørensen, Københavns kommune, der er projektleder på Karens Minde Aksen.

– Det er vigtigt for at få et resultat, som alle er glade for i sidste ende. Dialogen har også medført, at vi stort set kun har fået positive tilbagemeldinger fra beboerne under anlægsarbejdet, for de ved, hvad de får, og at der ikke kommer nogen uventede overraskelser, lyder det fra Ditte Juul Erritsø Sørensen.

Kompleks regnvandsløsning samler parken

Når man bevæger sig ned gennem den 600 meter lange Karens Minde Akse, skifter parken karakter og skaber mulighed for både ophold og varierende aktiviteter. Efter ønske fra beboerne bliver der blandt andet opført et boldbur og en legeplads i parkens ene ende, og i den anden ende er der etableret plads til heste og andre husdyr.

– Inden byrumsforbedringen var der et område med ”Børnenes dyremark”, og det skulle naturligvis bevares, siger Ditte Juul Erritsø Sørensen.

Gennemgående på tværs af de varierende zoner er en ”flodseng” belagt med teglklinker, som både er hovedåren til håndteringen af regn- og skybrudsvand og fungerer som gangsti. Flodsengen er anlagt rundt om de eksisterende træer, som er ikoniske og derfor ikke må fældes eller skades, medmindre det absolut ikke kan undgås.

Ulrik Kuggas fra Schønherr, der er projekteringsleder på Karens Minde Aksen, fortæller, at området skal kunne håndtere 15.000 kubikmeter skybrudsvand, som skal være væk fra anlægget igen efter et døgn.

– Her er flodsengen helt afgørende. Den samler vandet, og leder det hen til en risleeng med fire vandbassiner og et lille overløb, hvor vandet bliver renset ved hjælp af almindelig sedimentering. Det skal det, fordi anlægget ikke kun håndterer skybrudsvand, men også hverdagsregn, forklarer Ulrik Kuggas og fortsætter:

– Fra risleengen bliver vandet ledt videre til et nyetableret regnvandsbassin, hvor det ender. På den måde er vandets rejse gennem anlægget med til at binde hele området sammen.

Skybrudsløsningen er meget kompleks, for det har ikke været muligt at lave særligt stort fald på vandet.

– Vandet kommer ind i anlægget ved hjælp af pumper, men tilkoblingen af vandet fra det omkringliggende område forventes først at være fuldt udbygget om 10-15 år, så anlægget faktisk kan håndtere regnvand, siger Ulrik Kuggas. Karens Minde Aksen er planlagt til at stå færdig i februar 2023 og bliver indviet den 26. maj 2023 som en del af arkitekturåret i København.

Der er tænkt meget over liggeretningen på fliserne i flodsengen, som giver et flot visuelt udtryk gennem parken.
Udover flodsengen, der både fungerer som vandledende element og som gangsti, er der etableret en svævende cirkelbro i træ. Cirkelbroen gør det muligt at komme rundt i parken, også selvom anlægget er fyldt med vand.
Risleengen, der skal rense vandet i anlægget, bliver beplantet og kommer derfor til at fremstå som et grønt element.