Landskabsrådet inviterer til netværksarrangement d. 6. oktober på Flyvestation Værløse

aug 31, 2023

Helheds- og driftsplaner, vellykket naturpleje, omdannelsesprocesser og genanvendelse er blandt overskrifterne, når Landskabsrådet igen i år inviterer til et fagligt netværksarrangement med fokus på grønne områder af høj faglig kvalitet. Arrangementet finder sted:

Fredag d. 6. oktober 2023 kl. 11.00 – 15.00

på Flyvestation Værløse

Flyvestation Værløse er et tidligere militært område, der i dag er omdannet til moderne beboelse med cirka 750 boliger omgivet af rekreativ natur.
Flere af de gamle hangarer og andre bygninger fra den oprindelige flyvestation er genanvendt i den nye bydel, ligesom den originale landingsbane er bevaret og bidrager til at fortælle områdets unikke historie. I den grønne del af flyvestationen kan vi opleve mose, eng, vandhuller og skrænter, som ejes og drives af naturstyrelsen i samarbejde med Værløse Naturgruppe, blandt andet ved hjælp af afgræsning.

Under vejledning af udviklingschef indenfor klima og bæredygtighed i WSP, Søren Gabriel, der både har været involveret i flyvestationens transformation og selv bor i området, vil vi under netværksarrangementet besøge udvalgte dele af både bebyggelse og natur. Her vil relevante oplægsholdere dele faglig viden og inspiration, inden der bliver mulighed for debat.

Halvvejs i arrangementet er Landskabsrådet vært for en frokost.

Tilmeld dig netværksarrangementet senest 22. september ved at sende en mail med dit navn og virksomhed til info@landskabsraadet.dk.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Dog har medlemmer af Landskabsrådet fortrinsret til at deltage.

Netværksarrangementet er gratis, men der er et no show gebyr på 100 kr.

Nærmere information og tidsplan følger senere.

Foto fra sidste års netværksarrangement i Landskabsrådet, hvor Karens Minde Aksen blev besøgt. Foto: Anya Engelbrecht.