Debatindlæg i Altinget

sep 19, 2019

Landskabsrådet er medafsender af et debatindlæg, der dags dato er bragt i Altinget.
Morten Weeke Borup, har nikket til og kommenteret på det debatindlæg, som formanden for Danske Landskabsarkitekter, Susanne Renée Grunkin på vegne af Green Cities har skrevet om behovet for at ændre lovgivningen til fordel for det grønne.

– I Landskabsrådet arbejder vi blandt andet for at offentlige og private bygherrer får en reel forståelse af og ser værdien i, at der etableres flere grønne udearealer med fokus på kvalitet. Og at byggeriets parter værdsætter og prioriterer at udforme og udføre udearealer på samme vis, som det gøres i relation til bygninger, pointerer Morten Weeke Borup, og henviser til et af de spørgsmål, der stilles i debatindlægget. Nemlig om kommunerne har styr på, hvor mange grønne overflader, der reelt er i deres tætte byområder – og i hvilken kvalitet?

– Det er afgørende vigtigt, at bygherrer og entreprenører ser fordelene i at anvende metoder og standarder, som kan være med til at sikre, at vi udvikler, anlægger og vedligeholder flere grønne udearealer af god kvalitet.

Læs debatindlægget her http://bit.ly/2kmQtY0
Læs oplæg til grøn norm her http://bit.ly/2U1j9U1