Renovering af udearealer i skoleparken

okt 21, 2019

– Boligselskabet Nordsjælland og beboerne i Skoleparken, Hillerød, er glade for den nylige renovering af udearealerne.
– Vi ønskede at højne kvaliteten og gøre det mere trygt at færdes i området, siger Michael Hansen, projektleder hos boligselskabet, der samtidig kan se tilbage på et forløb, med vellykket beboerinddragelse og tæt samarbejde mellem rådgiver og entreprenør.
Ifølge formanden for Landskabsrådet, Morten Weeke Borup, er projektet et rigtig godt eksempel på, hvad man kan opnå, når der er fokus på kvalitet og prioriterede ressourcer.

I 2015 valgte Boligselskabet Nordsjælland at igangsætte en større renovering af boligblokke og udearealer i den almene boligafdeling Skoleparken i Hillerød.
– Som boligselskab er det vigtigt, at ens lejligheder ikke står tomme. En renovering af boligblokke og udearealer gør området mere attraktivt og øger interessen hos potentielle lejere, fortæller Michael Hansen.
Entreprenøren blev anlægsgartnerfirmaet OKNygaard, der i samarbejde med Boligselskabet Nordsjælland, bygherrerådgiveren Rambøll og beboerne har skabt de nye udearealer.

Samarbejdet var ud over det sædvanlige
Ifølge boligselskabet har der i hele forløbet været en god dialog blandt alle de involverede parter.
– Vi har som bygherre løbende holdt koordineringsmøder med beboere, OKNygaard og Rambøll. På den måde har vi kunne løse udfordringer i samråd, og beboerne har kunnet få svar på spørgsmål fra fagfolk, fortæller Michael Hansen og pointerer, at det er vigtigt som alment boligselskab at få inddraget beboerne og deres ønsker fra begyndelsen.
Responsen fra Skoleparkens beboere har da også været positiv.
– Vi oplever at de er meget glade for de nye omgivelser, siger boligselskabets projektleder.
Hos OKNygaard oplevede man også, at dialogen og samarbejdet på dette projekt var særligt godt.
– Det har givet noget til projektet, at vi som gartnere har haft direkte kontakt med bygherre og rådgiver. Der har været respekt for hinandens faglighed, og vi har været gode til at lytte til hinanden, konstaterer OKNygaards projektleder, Martin Frederiksen.

Kvalitet betaler sig
Foruden samarbejdet har det også haft betydning, at både beboere og bygherre har prioriteret kvalitet i renoveringen.
– Eksempelvis er en gennemgående sti blevet belagt med flotte teglklinker, som er noget dyrere end almindelige betonfliser. Det viser, at man gerne har villet ofre noget på at løfte området, pointerer Martin Frederiksen og tilføjer, at der endda blev tilført ekstra ressourcer undervejs for at sikre at klinkebelægningen kunne afsluttes med stålkanter.
– Vi tog det tilvalg, fordi det højner kvaliteten og samtidig er en investering, da belægningen så ikke skrider ud og skal rettes op efter nogle år, forklarer Michael Hansen.

Ifølge Morten Weeke Borup er renoveringen af Skoleparken i Hillerød er et godt eksempel på et projekt, hvor man anerkender værdien af gode udearealer og også har prioriteret dem økonomisk.
– Skoleparken-projektet har vist, at en respektfuld dialog mellem bygherre, rådgiver og anlægsgartner smitter meget positivt af på et projekt.
– Det giver plads til grøn faglighed, og når man også prioriterer gode materialer, så får man altså kvalitet, der kan mærkes, understreger formanden for Landskabsrådet

DE NYE UDEAREALER

  • Dynamisk udtryk med niveauforskelle i terræn og bedre sammenhæng med bygninger
  • Ved alle blokke løber en snoet sti af mørkebrune teglklinker
  • Frodige og varierede buske og træer, som giver hver blok at særskilt udtryk
  • Små private haver hvor folk nu kan snakke over hækken
  • Der er lavet bedre legepladser og grill-områder
  • Tryghedsskabende tiltag med forbedret belysning
  • Stisystemer der sikrer tilgængelighed