Landskabsrådet skærper indsatsen for flere grønne udearealer

jun 24, 2019

En skarpere mission, tilkøb af en kommunikationsrådgiver og en ny aftale om sekretariatsbistand er nogle af de ingredienser, der skal være med til at drive Landskabsrådet frem mod øget synlighed, flere medlemmer og mærkbare resultater.

– Bestyrelsen har måttet erkende, at det ikke er vejen frem at arbejde for separate fagentrepriser, som hidtil har været vores mål. Den kamp kan vi ikke vinde, erkender Morten Weeke Borup, formand, Landskabsrådet.
–  Men vi kan kæmpe for flere grønne udemiljøer af høj kvalitet – og det vil vi gøre. Derfor har vi hyret en kommunikationsrådgiver og entreret med et nyt sekretariat, så vi samlet set får flere muskler at arbejde med.
– Vores fokus er nu skarpt rettet mod målet om, at der skal etableres flere grønne udearealer af høj kvalitet. Og en af de helt afgørende forudsætninger for, at det kan ske er, at der øremærkes ressourcer til grønne udearealer fra byggeriets start.
– Derved kan vi sikre, at der er de nødvendige midler til at anlægge udearealer af den rette kvalitet, når byggeriet er afsluttet.

Formanden pointerer, at grønne anlæg ofte bliver nedprioriteret.

– Udearealerne indgår typisk som en lille del af et stort byggeri, og da de først skal anlægges, når byggeriet er færdigt, ser vi desværre ofte, at der kun er forsvindende lille beløb, der står tilbage hertil.
– Det er ærgerligt af flere grunde – dels af hensynet til de beboere, der skal bo eller færdes i området.  Derudover bidrager grønne arealer til at styrke biodiversiteten, det grønne er også godt for klimaet og understøtter samtidig den sociale sammenhængskraft, fordi beboerne får nogle områder, hvor de kan mødes, lege og opholde sig.
– Grønne udearealer af god kvalitet er også til gavn for økonomien, da bygninger der er omgivet af grønne arealer stiger markant i værdi. Så alt i alt er det en win win situation at tænke grønt ind, når der skal bygges nyt eller ved større renoveringer.

Driften skal sikres lang tid frem
Blandt Landskabsrådets pejlemærker er også at sikre, at der afsættes ressourcer til drift og vedligeholdelse af de grønne udearealer – også på den lange bane.

– Hvis et udeareal skal fastholde en høj kvalitet, og de oprindelige ideer skal bevares, forudsætter det, at der allerede i projekteringen er fokus på driften, fortsætter Morten Weeke Borup og opfordrer i samme åndedrag til, at der bruges uddannet og kvalificeret arbejdskraft, når der skal projekteres og anlægges grønne udearealer.
– Det er vigtigt, at man entrerer med landskabsarkitekter og anlægsgartnere, som har den nødvendige faglige uddannelsesmæssige baggrund. Det skal være folk, der ved, hvad de har med at gøre og som også har det æstetiske blik med sig i processen

Aktive i Green Cities arbejdet
Landskabsrådet er blandt de fem grønne brancheorganisationer, der står bag den danske del af EU-projektet Green Cities for a Sustainable Europe.

– Vi sætter stor pris på, at vi er repræsenteret med to pladser i Green Cities styregruppe, siger Morten Weeke Borup, der sidder i styregruppen sammen med Ole Kjærgaard, næstformand i Landskabsrådet.
– Der er god synergi i det, vi laver og i de mål, vi har. Det gør, at vi sammen bliver en endnu stærkere stemme i arbejdet for flere grønne udearealer.