Landskabsrådet med på Naturmødet

jun 4, 2019

 Det var en god oplevelse, siger Ole Kjærgaard, næstformand i Landskabsrådet, om sin deltagelse i Naturmødet i Hirtshals for nylig, hvor han havde valgt at bruge en dag på at tale med de interesserede, der besøgte Green Cities standen.

– En del af den opgave vi har taget på os, er jo at flytte slutbrugerens fokus i forhold til den grønne dagsorden. Og på Naturmødet kunne vi give de besøgende input og forståelse for vigtigheden af det grønne i byerne, siger Ole Kjærgaard og pointerer, at det netop er meget vigtigt, at vi også får den brede befolkning med i arbejdet for mere natur i byerne.
– I og med at folk får mere viden om betydningen af mere bynatur, kan de gå tilbage til lokalpolitikerne og tale den grønne sag lokalt.

Ole Kjærgaard deltog i Naturmødet i egenskab af, at han er en del af Styregruppen for Green Cities, der arbejder for flere grønne områder og mere natur i byerne. Landskabsrådet er en af de fem brancheorganisationer, der står bag EU-projektet, Green Cities.

Biodiversitet og klima

De mange besøgende på Green Cities standen udtrykte stor opbakning til Green Ciites´ arbejde. Derudover var de interesserede i at høre gode råd til, hvordan de kunne få mere biologisk mangfoldighed i de private haver – og hvordan man anlægger et regnvandsbed.

– Det blev tydeligt for mig, at biodiversitet og klimaudfordringerne står højt på dagsordenen for de organisationer og private, jeg mødte i løbet af dagen. Og det understøtter den opgave, vi har stillet os i Landskabsrådet og i Green Cities, understreger Ole Kjærgaard.

– Flere af dem jeg talte med udtrykte bekymring for den udvikling, der sker i byerne i forhold til at bevare bynatur og rekreative grønne områder.

FAKTA
Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement i Danmark om natur. Formålet er at samle alle interessegrupper og enkeltpersoner med interesse for natur på tværs af faggrupper og natursyn. Det sker gennem uformelle samtaler, taler, møder og events i og omkring naturen.

Læs mere om Green Cities projektet her