Fokus på genbrugsmaterialer til generalforsamling i Landskabsrådet 2024

apr 15, 2024

D. 9. april holdt Landskabsrådet generalforsamling med efterfølgende oplæg og debat om anvendelse af genbrugsmaterialer i bygge- og anlægsbranchen.

Jens Nejrup, områdechef i Københavns kommune, fortalte om arbejdet i kommunen med blandt andet opfyldning med forurenet jord for at lave mere landareal, kystsikring af København og klimamål. Fotos: Anya Engelbrecht

Der er stort potentiale i at genanvende affald fra bygge- og anlægsbranchen i nye projekter. Derfor var netop dette temaet til Landskabsrådets faglige eftermiddag d. 9. april i forbindelse med organisationens generalforsamling.

Arrangementet fandt sted hos Norrecco A/S i Nordhavn, der modtager og behandler affald fra bygge- og anlægsbranchen til genanvendelse. Norrecco producerer blandt andet knust beton, genbrugsballast, genbrugsstabilgrus og teglgrus af genbrugsmaterialer.

Ifølge Peter Arevad, projektdirektør i Norrecco, er det fremtiden at anvende genbrugsmaterialer, men der er både tekniske og psykologiske barrierer, der gør det problematisk.

– I nogle kommuner på Sjælland vil de ikke anvende genbrugsmaterialer i anlægsarbejdet overhovedet, blandt andet fordi man tvivler på kvaliteten og hvor ansvaret ligger, og det er virkelig et problem, at det bliver valgt fra. I de her år kommer vi til at importere råstoffer både fra norden og fra Jylland, fordi vi ikke har nok i hovedstadsområdet, og der kunne det jo være meget bedre så vidt muligt at genanvende de materialer vi allerede har, sagde Peter Arevad til Landskabsrådets faglige eftermiddag og tilføjede:

– Jeg vil mene, at bygherrerne er nødt til at gå foran og stille krav til, at de vil anvende genbrugsmaterialer – specielt offentlige bygherrer. Der bør dertil være en fordel i at bruge genbrugsmaterialer, for eksempel ekstra point.

Efter generalforsamlingen var der rundvisning på Norrecco A/S.

– Jeg sidder med i Vejdirektoratets udvalg, hvor vi er i gang med at revidere normerne for genbrugsmaterialer og prøver at få det til at passe med den virkelige verden i forhold til, hvad der kan produceres, og hvordan det kan anvendes. Der forventer jeg, at der kommer nye retningslinjer for indenfor en kort tidsramme, lød det fra Peter Arevad.

Foruden Peter Arevad, var der også oplæg ved Jens Nejrup, områdechef i Københavns kommune, der fortalte om arbejdet i kommunen med blandt andet opfyldning med forurenet jord for at lave mere landareal, kystsikring af København og klimamål.

– Der er sat et ambitiøst mål for bygge- og anlægsbranchen i København om at reducere CO2-udledningen med 50 procent indenfor de næste 12 år. For at det kan nås, skal vi blandt andet anvende mere træ og flere genbrugsmaterialer – eksempelvis genanvendt jord og knust beton og asfalt, fortalte Jens Nejrup.

Ifølge Peter Arevad, projektdirektør i Norrecco, er det fremtiden at anvende genbrugsmaterialer, men der er både tekniske og psykologiske barrierer, der gør det problematisk.

Nyt bestyrelsesmedlem

På valg til Landskabsrådets bestyrelsen var Morten Weeke Borup, LYTT Architecture og Claus Lorentzen, HedeDanmark A/S, der begge blev genvalgt.

Marie Thing, Thing Brandt Landskabsarkitekter var også på valg, men modtog ikke genvalg.

Signe Søe Westergaard, Thing Brandt Landskabsarkitekter opstillede som nyt medlem til bestyrelsen og blev valgt ind.