Formand for Danske Landskabsarkitekter: Klimakampen skal kæmpes i landskabet

maj 17, 2022

Bæredygtige grønne områder er helt essentielle, hvis vi skal undgå en katastrofal klimakrise, biodivesitets-kollaps og samtidig sikre trivsel blandt borgerne. Det fastslår Danske Landskabsarkitekters formand, Martin Hedevang Andersen.

Spørger man formand for Danske Landskabsarkitekter, Martin Hedevang Andersen, sidder landskabsarkitekturen og den grønne branche med en række meget vigtige værktøjer til at medvirke til at afværge flere af de helt store problematikker, verden står overfor: klimakrisen og den truede biodiversitet. Cirkulær økonomi er nøglebegrebet, og det kan kun gå for langsomt med at komme i gang. Det understregede Martin Hedevang Andersen, da han holdt oplæg i forbindelse med Landskabsrådets generalforsamling 2022.

– Anlægsbranchen står også for en del af verdens klimabelastning, så derfor har vi naturligvis også et ansvar. Vi er blevet rigtig gode til at prioritere biodiversitet og til regnvandshåndtering, som er to vigtige områder, ligesom vi også holder fokus på, hvordan grønne områder af god kvalitet kan være med til at danne ramme om og gøre plads til det gode liv for de mennesker, der bruger områderne, siger Martin Hedevang Andersen og fortsætter:

– Noget af det, vi de sidste år har kigget meget på i Danske Landskabsarkitekter er, hvordan vi kan tænke cirkulær økonomi ind i branchen og derved blive mere bæredygtige og passe bedre på vores klode. Og her er der rigtig mange muligheder.

Genbrug materialerne

Indtil nu har Danske Landskabsarkitekter mest arbejdet med, hvordan de grå ressourcer i anlægsarbejdet, for eksempel sten og fliser, kan genbruges i en cirkulær økonomi. 

– Når man står overfor et projektområde, kan man have øje for, om der er noget, der kan genbruges i en anden form eller skal bevares, som det er. Det værdifulde er, når ressourcerne kan få en ny funktion, for hvis vi knuser materialerne og laver det hele til vejfyld, så mister det sin oprindelige værdi, siger formanden.

Han fremhæver videre, at det er vigtigt at overveje holdbarhed og mulighed for nemt vedligehold af de materialer, man inkluderer i sit projekt, så de ikke forfalder – og om materialerne kan genbruges i andre projekter i fremtiden.

– Vi skal så vidt muligt undgå at støbe og lime materialerne sammen, for så bliver det sværere at pille fra hinanden og genbruge i fremtiden, når vores projekter ikke længere står, understreger Martin Hedevang Andersen.

Også grønne potentialer

Fremover vil Danske Landskabsarkitekter kigge nærmere på, hvordan de samme principper med cirkulær økonomi også kan tænkes ind i den grønne del af anlægsarbejdet.

– Det kan for eksempel være ved at anlægge mere robuste beplantninger eller genbruge planter, der ellers skulle have være kasseret, siger Martin Hedevang Andersen og tilføjer:

– I cirkulær økonomi tænker vi jo hele vejen rundt, og det kan måske også betyde, at vi skal overveje fordelene i, at landskabsarkitekterne bliver i projekterne længere tid. Drift og vedligehold er enormt vigtigt, for at vi kan nå målene indenfor klima og biodiversitet, så måske kan det være en god idé, at vi videreudvikler projekterne over en længere periode og løbende følger op på dem i fremtiden.

Oplægget fra Martin Hedevang Andersen fandt sted efter generalforsamling i Landskabsrådet d. 4. maj 2022 i BLOX i København. Referat fra generalforsamlingen kan læses og downloades herunder.