Webinar om bynatur – var værd at lytte til!

sep 16, 2021

”Bynatur betaler sig” – hed webinaret, hvortil der for nylig var inviteret lokalpolitikere, arkitekter, byplanlæggere, anlægsgartnere og øvrige fagprofessionelle. Målet var at præsentere fakta, gode argumenter og redskaber til inspiration for mere bynatur.
Og det var bestemt værd af lytte til!

Landskabsrådets næstformand Ole Kjærgaard var en del af det stærke hold af oplægsholdere, der med hver deres kompetencer kunne præsentere fakta, viden og konkrete eksempler på, hvordan bynatur har indflydelse på eksempelvis klimaudfordringerne og vores allesammens trivsel. Herunder hvordan kommunerne kan arbejde mere målrettet med at få flere grønne kvadratmeter ind i de større byer.

Ole Kjærgaard fremhævede blandt andet Budolfi Plads i Aalborg som et eksempel på, hvor man har tænkt bynatur før byggeri

Webinaret var arrangeret af 3F Den Grønne Gruppe, BAT Kartellet og de *fem grønne brancheorganisationer, der siden 2018 har arbejdet i et partnerskab for grønnere byer i regi af Green Cities kampagnen.

Ole Kjærgaard, der repræsenterede både Danske Anlægsgartnere og Landskabsrådet med oplægget ”Bynatur kræver planlægning, omtanke og kompetente hjerner og hænder” fremhævede blandt andet Budolfi Plads i Aalborg, der for nylig blev nomineret til at præsentere Danmark i den internationale konkurrence Green Cities Award.

Med Budolfi Plads har Aalborg Kommune arbejdet med en meget grøn dagsorden hvor byrummet blev designet før bygningerne.

Ole Kjærgaard berørte også i sit oplæg behovet for flere grønne fagfolk og det nødvendige samarbejde på tværs – herunder at investeringer i bynatur også afføder flere grønne arbejdspladser. Også Landskabsrådets hovedbudskaber blev fremhævet i Ole Kjærgaards oplæg – nemlig, at man skal huske at øremærke ressourcer til den grønne del af et projekt og fastholde denne prioritering i hele forløbet.

Landskabsrådets næstformand talte også på vegne af Danske Anlægsgartnere i sit oplæg.

Verdensmål og bynatur
Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter, repræsenterede Green Cities i sit oplæg, der havde titlen ”Fremtidens grønnere byer træder frem som signaturbyer for den grønne omstilling”.

I sin præsentation demonstrerede Susanne også, hvordan arbejdet for grønnere byer peger direkte ind i FN´s Verdensmål.

– Grønnere byer favner temaerne klima, biodiversitet, social sammenhængskraft, trivsel og økonomi – og de kredser netop om Verdensmål 11 om bæredygtige byer samt påvirker en række andre mål, som bæredygtig byudvikling også skal kunne rumme, fortalte Susanne Grunkin. 

Her fremhævede hun tre eksempler:  ”plads til bynatur øger fysisk og mental trivsel”, ”træer beskytter os mod hedebølger og regnmængder” – og ”vi kan ikke bygge biodiversitetskrisen væk”

– De rammer direkte ind i Verdensmål SDG 3, 13 og 15, pointerede Susanne, der i samme åndedrag henviste til behovet for en grøn norm, som kan bidrage til at skabe en bedre balance mellem det byggede og det groede miljø.

Susanne Grunkin fremhævede, at der er behov for en grøn omstilling i byerne – og at kommunerne i det arbejde kan finde inspiration i Green Cities oplæg til Grøn Norm, der præsenterer ti metoder til mere og bedre bynatur. Grunkin ser, at ”fremtidens byer” har en norm for det grønne og en signifikant grøn identitet som symbol på den grønne omstilling.

Økonomi og mental sundhed
Curt Liliegreen, direktør Boligøkonomisk Videncenter talte om ”Den værdiskabende bynatur”  og hvordan grønnere byer påvirker økonomien – herunder boligpriserne.

Han pointerede blandt andet, at vi vil lave parker også uden viden om deres økonomiske værdi, men tænkning i økonomi kan hjælpe beslutningsprocessen om at etablere flere grønne arealer og designe dem optimalt.

Helle Søholt, CEO, Founding Partner, Gehl talte om den mentale sundhed i sit oplæg ”Byrum på recept.”

Her henviste Helle Søholt blandt andet til, at corona-tiden har lært os, at vi mere end nogensinde har brug for sunde og inkluderende byrum, og at sundhed igen spiller en afgørende rolle i måden, vi må planlægge byer – og boligområder.
– Særligt byens rum har en kritisk rolle at spille i relation til folkesundhed og inklusion, understregede Helle Søholt og anbefalede alle kommuner til at lave en decideret byrumsplan, hvor de sikrer, at der findes byrum af forskellig type.

Helle Søholt henviste også til, at forskning viser at bare det, at man har adgang til et grønt byrum kan bidrage til at sænke ens stressniveau.
– Du behøver ikke at løbe en tur hver morgen – men bare det at du ved, at du kan, bidrager til, at du samlet set har en øget livskvalitet og et lavere stress niveau.

*De fem grønne brancheorganisationer bag Green Cities kampagen er:
Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Park- og Naturforvalterne og Landskabsrådet.

Se hele webinaret her

Læs Grøn Norm 2.0 her

Læs folderen ”Bynatur betaler sig” her