Parken omkring Novozymes’ campus i Lyngby fortæller en historie i flere lag

maj 19, 2021

En bred promenade med teglklinker leder langs trærækkerne ned til ankomstpladsen og hovedindgangen

Hvordan griber man en stor opgave som anlægningen af udearealerne ved Novozymes Innovation Campus an? Landskabsarkitekt Jacob Fischer valgte at lade sig inspirere af Novozymes´ egen fortælling om, hvordan naturen kan bane vej for kultur.

På Novozymes’ laboratorier og fabrikker bliver enzymer og mikroorganismer i naturen til bæredygtige hverdagsprodukter.

– Det er en biologisk proces, som helt overordnet kan beskrives som, at Novozymes søger i naturen, udvikler og forfiner de stoffer, de finder, og laver dem til produkter, som bliver til kultur, forklarer Jacob Fischer, partner i LYTT.

Spændingsfeltet mellem natur og kultur er tænkt ind i udformningen af hele campus, lige fra periferien af området til gårdhaverne mellem bygningerne.

Lokal sammenhængskraft

Campus er anlagt på den sidste opdyrkede mark i Lyngby-Taarbæk Kommune, som i de seneste mange år, inden Novozymes påbegyndte byggeriet, var en hestefold. Nærmeste nabo til den 140.000 kvadratmeter store grund er Dyrehaven, som er den mest naturprægede, planlagte skov i Danmark med masser af egetræer.

En lysgård i to planer er gjort frodig med et væld af stauder, forårsløg og enkelte blomstrende buske. Arealet er opdelt i felter med teglklinker og planter, som tilsammen tegner et stribet mønster

I periferien af udearealerne på Novozymes’ campus er træerne, i skarp kontrast til Dyrehaven, plantet i rad og række, som et billede på kultur. Bevæger man sig ind i den indre campus, bliver omgivelserne derimod mere parkagtige og naturprægede. I denne del af området ligger også en fredet skov.
– Indre campus læner sig meget op ad udtrykket i Dyrehaven. Den fredede skov i indre campus bliver for eksempel ikke passet: Udgåede træer får lov til at gå i ruin, fortæller Jacob Fischer.

Biodiversitet

Jo tættere man kommer på Novozymes’ bygninger, desto mere plejede bliver udearealerne, og gårdhaverne mellem bygningerne er som frodige haver.
– I gårdhaverne er der et væld af stauder. Plantelisterne indeholder 100 forskellige sorter, og det er mange. Normalt ser man ikke flere end 30-40 træ- og staudesorter i den type gårdhave, forklarer Jacob Fischer.
I den indre campus læner ideen om biodiversitet sig mere op ad den vilde naturs principper: Her vil man i år fjerne al opbinding og holde op med at vande. Græsset bliver herefter kun slået en gang om året, og afklippet bliver fjernet.

– Det er en helt bevidst strategi fra vores side. Vi udpiner jorden for at give plads til de vilde planter, som klarer sig langt bedre på næringsfattig jord, forklarer Jacob Fischer.

Personaleindgangen går gennem den ene lysgård, hvor man bydes velkommen af et hav af blomster
I campussens østlige del er der i den blomstrende græseng anlagt en slynget grussti, kaldet Naturstien, som leder gennem fem opholds- og aktivitetsfelter

Sundhed i naturen

Campus er åben og tilgængelig for alle. Rigtig mange af beboerne i lokalområdet benytter de udbyggede stisystemer, som bevæger sig som blodårer på kryds og tværs af hele området og i periferien.
Har man lyst til lidt hårdere motion, er der også mulighed for det. Stisystemerne er velegnede til kondiløb, og langs den natursti, som går fra nord til syd gennem hele campus-området, er der skabt fem nedslagspunkter med hvert sit formål:
For de motionsinteresserede er der et udendørs træningssted. En sandkasse til beachvolley er der også blevet plads til. For friluftsmenneskene er der et shelter-område, og for dem, der bare gerne vil slappe lidt af ude i det fri, er der skabt et lounge-område. Det femte område er en legeplads, hvor børnefamilierne kan boltre sig.

– Ideen med de fem områder er at invitere borgerne ind og skabe et socialt mødested, samtidig med at området også tilgodeser Novozymes’ egne medarbejdere, siger Jacob Fischer.

Ifølge Jesper Henrik Faurholdt, som er New Build Project Manager hos Novozymes, er der ingen tvivl om, at området bliver brugt.

– Der er altid folk på træningsbanen og volleybanen, og der er altid børn på legepladsen, når jeg cykler til og fra arbejde. Det giver liv i området, og det kan vi jo godt lide, siger Jesper Henrik Faurholdt.

Et af de fem aktivitetspunkter langs Naturstien er en cirkulær beachvolleybane med strandsand.
Et andet aktivitetspunkt er et stort podie af træ til ophold, gymnastik, yoga eller bare til at klatre på for små børn.

FAKTA

Bygherre: Novozymes
Bygherrerådgiver: Alectia A/S
Totalentreprise: NCC
Totalrådgiver: Rambøll
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen                                                         i
Landskabsarkitekt: LYTT Architecture
Entreprenør, udearealer: OKNygaard
Udført: 2014-2019
Størrelse: 140.000 m² grund/ 30.000 m² kontor- og forskningsfaciliteter
LYTT Architectures ydelser: Underrådgivning i alle faser: fra projektkonkurrence over projektering til udførsel i totalentreprise og fagtilsyn