Ambitiøs bypark er Gellerups hjerte

apr 20, 2020

I omdannelsen af Gellerupparken, Aarhus, er gode udearealer blevet prioriteret højt. Områdets ny-anlagte park er ambitiøs og skal skabe byliv, tryghed og åbne kvarteret op. Samtidigt er det et positivt, og vigtigt tiltag i en ellers omstridt forandring af Gellerup fra socialt udsat område til en attraktiv bydel. 

– Vi kalder den nye bypark for Gellerups hjerte, da den er central for området. Den er naturrig, her er aktivitet og den giver puls til bylivet, forklarer Keld Laursen, direktør i Brabrand Boligforening, som Gellerupparken hører under.
– I forbindelse med helhedsplanen for Gellerups udvikling, har det været en klar prioritering at anlægge en ambitiøs og smuk park for at øge trygheden og herlighedsværdien i området. Den og et nyt vejnet udgør rygraden i forandringen fra socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel, understreger Keld Laursen.

Den 13 hektar store park er et godt eksempel på byudvikling, der anerkender værdien af at prioritere gode udearealer og livet i byens rum – og som sætter de nødvendige midler af i budgettet.

Gellerups bypark er ambitiøs og adskiller sig fra mange andre parker i Aarhus, der ofte består af store, flade græsarealer. Parken byder eksempelvis på blomsterenge, staudebede, frugtlunde, boldområder, legepladser og en anlagt sø. Ifølge Keld Laursen er det en vild og landskabelig park, der forandrer sig over vækstsæsonen og skifter udtryk, i takt med at blomsterne kommer op, og frugttræerne springer ud.

Gellerupparken huser i dag omkring 5000 beboere.

Udearealerne føres ind i nutiden
Gellerupparken, der i dag huser omkring 5000 beboere, stod færdig først i halvfjerdserne. Hele parken er opført i modernistisk stil i stor skala med beton, stringente linjer og god afstand imellem de store boligblokke.

Området blev oprindeligt opført til middelklassen, men udviklede sig igennem årene til et udsat boligområde, der længe har kæmpet med et dårligt omdømme, kriminalitet og lav tilknytning til arbejdsmarkedet blandt beboerne.

Det ønskede man at ændre, og i 2010 begyndte omdannelsen af Gellerup. Og her spiller udearealerne en væsentlig rolle.
Før den nye park, var udearealerne præget af parkeringspladser, flade græsarealer og tæt bevoksning, der skabte barrierer for mobilitet og syn.

– Man havde ikke lyst til at bevæge sig rundt på udearealerne. Det var ikke plejet ordentligt og mange beboere følte sig utrygge. I dag er der en hel anden trafik, siger Keld Laursen.
– Den nye park har bløde kvaliteter, der omkranses af stringente, modernistiske betonblokke. Det giver gode oplevelser og lyst til at besøge området, siger Keld Laursen.
Forsker i byudvikling ved Aalborg Universitet, Marie Stender, forklarer at man i efterkrigstiden havde nogle andre idealer om ’de gode udearealer’, som ikke altid harmonerer med hvordan vi bor og lever nu. Mange byudviklingsprojekter, forsøger at føre disse arealer ind i nutiden, så de lever op til de krav, beboere i dag stiller til boligområder.