Galleri: Succesfuldt besøg på Flyvestation Værløse til Landskabsrådets netværksarrangement

okt 13, 2023

Mere end 20 interessenter og aktører i den grønne del af bygge- og anlægsbranchen deltog, da Landskabsrådet inviterede til fagligt netværksarrangement på Flyvestation Værløse.

Søren Gabriel, udviklingschef, Klima og Bæredygtighed, WSP og beboer i Sydlejren og Claus Davidsen, Nordiq-group og beboer i Mageløse viste rundt på Flyvestation Værløse til netværksarrangementet. Fotos: Anya Engelbrecht.

Der var stor spørgelyst og interesse blandt de mere end 20 deltagere, da Landskabsrådet i starten af oktober var vært for foreningens årlige netværksarrangement, der i år gik til Flyvestation Værløse.

– Vi har valgt Flyvestation Værløse som årets lokation, fordi det er en nyere bydel med rigtig mange faglige problemstillinger og løsninger. Det er jo en tidligere militær flyvestation, der i dag er omdannet til beboelse, og det medfører et meget unikt landskab med flere genanvendte bygninger, siger Morten Weeke Borup, formand for Landskabsrådet.

– Noget af det interessante er blandt andet at se, hvordan helhedsplanen, der er lavet for knap 10 år siden, ser ud i forhold til bydelen i dag. Nogle gange er der stor forskel, men her er der faktisk ikke forsvundet så meget i forhold til den oprindelige helhedsplan, lyder det fra formanden.

Årets oplægsholdere var Søren Gabriel, udviklingschef, Klima og Bæredygtighed, WSP og beboer i Sydlejren, Claus Davidsen, Nordiq-group og beboer i Mageløse, Merete Kinnerup Andersen, projektleder på Flyvestationens helhedsplan, Cobe, Allan Nørgaard Pedersen, arkitekt, Juul Frost Arkitekter, Anna Bodil Hald, formand for Værløse Naturgruppe og Charlotte Mølgaard, arealkoordinator for Flyvestation Værløse, Naturstyrelsen.

– Der skal lyde et stort tak til alle oplægsholderne, der har delt deres viden med os. Det har været en meget berigende dag med mange spændende, faglige diskussioner, siger Morten Weeke Borup.

Se billeder fra dagen herunder.

Merete Kinnerup Andersen, projektleder på Flyvestationens helhedsplan, Cobe, indledte netværksarrangementet med at fortælle om de oprindelige tanker i helhedsplanen. Nogle af tankerne var blandt andet, at landskabet skulle være med til at forme byggeriernes udformning og placering, og at alt regnvand skulle håndteres på overfladen, f.eks. via grøfter og fordybninger.
Der har været et ønske om at genanvende så mange af de gamle bygninger fra den oprindelige flyvestation som muligt. Eksempelvis er hangar 3 fra midt 1930’erne genanvendt som fælleshus med sportshal. I hallen er der udfordringer med akustikken, som der derfor er afsat penge til at forbedre snarrest.
En del af helhedsplanen indebærer, at der skulle sikres så store grønne fællesarealer som muligt frem for private haver, og at haver ikke skal hegnes ind ud imod landskabet. Der er prioriteret vild natur, så derfor er der så lidt slået græs som muligt, og en høj andel af biodiversitet og hjemmehørende arter. Der pågår lige nu dialog om at opstarte afgræsning som naturpleje på nogle af arealerne.
Flyvestation Værløse er sammensat af forskellige boligklynger med varierende layout og koncepter. I afdelingen Mageløse er der bilfrit, og hvert hus har 2-3 meter have hele vejen rundt om huset, som beboerne selv kan indrette. Resten af arealet er fælles, så hvis en beboer gerne vil have etableret for eksempel en køkkenhave eller en sandkasse, skal det vedtages i fællesskabet.
Det tidligere kontroltårn bliver i dag anvendt som fælleshus, hvor der blandt andet er fællesspisning for beboerne flere gange i ugen.
Allan Nørgaard Pedersen, arkitekt i Juul Frost Arkitekter fremviste afdelingen Filmhusene. Stierne omkring husene er inspireret af klassisk camouflagemønster med bløde og lidt tilfældige sving, til ære for områdets militære historie.
I afdelingen filmhusene er der etableret et vellykket LAR-projekt, hvor regnvandet håndteres via grøfter og fordybninger i asfalten. Der er som en del af projektet anlagt en rensesø og en depotsø med en kapacitet på 25.000 kubikmeter regnvand.
Frokosten blev indtaget i kontroltårnet med udsigt over hele flyvestationen. Her fortalte Charlotte Mølgaard, arealkoordinator for Flyvestation Værløse, Naturstyrelsen om, hvordan Naturstyrelsen forvalter deres grønne arealer omkring flyvestationen.
Anna Bodil Hald, formand for Værløse Naturgruppe (tv.) viste sammen med Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen rundt på de grønne arealer omkring flyvestationen. Her ses blandt andet, hvordan naturen tager over med eksempelvis mos og selvsåede træer, når menneskerne ikke forstyrrer.
Anna Bodil Hald fortalte om det arbejde, Værløse Naturgruppe gør med afgræsning med får i bombefoldene. I et system, der tager højde for bevoksningen, flyttes fårene mellem tre folde, så de kun spiser de uønskede arter, og arter, der ikke er i blomst. Naturplejen foregår frivilligt mellem syv husstande, som hver har en ugentlig vagtdag, hvor de kontrollerer og tæller fårene. Der går 0,3 dyr per hektar.
Flyvestationens landingsbane er bevaret og er i dag et populært udflugtsmål for blandt andet racer-cyklister.