Havnetrappen i Svendborg binder byen sammen

dec 14, 2020

Endnu et flot eksempel på grønne udearealer af høj faglig kvalitet, som Landskabsrådet arbejder for, at vi får mange flere af

Som næststørste by på Fyn efter Odense tilbyder Svendborg en unik beliggenhed ud mod det fynske øhav. Men udfordringen har i mange år været, at trafik og landskab afskar byen fra havnen. Byen er nemlig samtidig placeret på en bakke i landskabet.

Den barriere blev overkommet efter at Realdania i samarbejde med Svendborg Kommune fik realiseret projektet ”Svendborg Bymidte” ud fra deres mål om at medvirke til at udvikle mere bæredygtige byer, så de bliver en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel.

Artiklen er tidligere bragt i regi af Green Cities for a Sustainable Europe

Et af hovedelementerne i projektet var at udtænke en ny forbindelse mellem bymidte og havn. Rundt om i det danske landskab har de mest kuperede områder ofte fået lov at have mere naturpræg og mere biodiversitet, fordi terrænet gør det besværligt at opdyrke. Man kan på samme måde opleve, at byer med megen terræn har steder, hvor det grønne kan få plads, fordi hverken biler eller bygninger kan forcere terrænet og derfor må vige udenom. Sådan var det også her, hvor Havnetrappen i dag er placeret. Trappen formidler en terrænforskel på intet mindre end 13 meter mellem Møllegade oppe i bymidten og Toldbodvej nede i havneområdet.

Fra at være et sted med (endnu) en parkeringsplads og et forvildet busket på en skråning, har byen nu fået et elegant trappeanlæg, der forbinder by og havn. På begge sider efterlader trappen masser af plads til bynatur.

Her er en varieret og karakterfuld beplantning fra mindre til mellemhøje træer og ikke mindst et frodigt bunddække af høje, mellemhøje og lave græsser og stauder. Det grønne er vokset flot til og man kan blandt andet opleve Blåaks, Rørhvene med flotte grøngule blomster, Jernurt, den længeblomstrende Sølvaks, ligesom man i forsommeren kan finde de kønne hvide Sommeranemoner. Træerne er Sølvløn, Hjertebladet El samt Pagodetræ, der som større træer prydes af hvide blomsterklaser i sensommeren. Landskabsarkitekt MDL, MAA Kristine Jensen står bag det populære byrum i Svendborg.

Havnetrappen er en del af et større bystrategisk greb med det mål at binde byen sammen på tværs gennem grønne tiltag

Havnetrappen binder byen sammen

I kommunen oplever man, at borgerne sætter pris på, at byens rum også er grønne.
– Havnetrappen er sit eget sted, der på skrænten mellem by og havn. Med små lommer at sidde i og grønt langs alle kanter, siger Jette Flinch Nyrop, koordinerende projektleder hos Svendborg Kommune om sit yndlingssted i byen og forklarer videre:

– Havnetrappen kan det hele. Den giver dig en vej op til byen med de krogede og bakkede gader, den giver dig et kig til havnen med alle dens lag: havneaktivitet, historiske bygninger, kultur i rå værftshaller og nye byrum og klimasikring.

Havnetrappen er en del af et større bystrategisk greb med det mål at binde byen sammen på tværs gennem grønne tiltag. I det strategiske greb hører også øvrige projekter som Byhaven og Torvet – alle er byrum til hverdagens byliv som tilbyder grønne, klassiske og enkle omgivelser.
Anna Als Nielsen, udviklingskonsulent i Plan og Udvikling, Svendborg Kommune, forklarer, hvorfor Havnetrappen er lykkes med at blive en stærk forbindelse mellem by og havn:

– Tidligere kunne man gå i Møllergade, som er den centrale gågade, uden at have nogen ide om, hvor tæt man var på havnen. Nu overraskes man pludseligt af det mest fantastiske kig ud over havnen helt ned til de store siloer. Det er to meget forskellige verdner og skalaer, der mødes. Derudover giver den nye trappeforbindelse mulighed for at gå videre i et loop i stedet for frem og tilbage i den samme gade.

– Trappen er en forbindelse, men også et byrum med opholdsmuligheder og grønne elementer. Det betød meget, at den blev grøn, fordi der mangler grønne områder i midtbyen. Trappen er et godt eksempel på, at grønne områder ikke kun er traditionelle parkområder, men at det grønne kan integreres i mange forskellige byrum, pointerer Anna Als Nielsen.

Den nye trappeforbindelse giver mulighed for at gå videre i et loop i stedet for frem og tilbage i den samme gade.

Borgmesteren går forrest  

Også borgmesteren i Svendborg Kommune Bo Hansen går bodstaveligt foran med budskabet om betydningen af det grønne. Han er blandt andet kendt for at invitere sine borgere med på gåture i naturen som giver anledning til gode snakke og tanker, man ikke kan få ved et mødebord. Om Svendborg by har han også grønne tanker:

– I Svendborg lægger vi stor vægt på at udvikle med udgangspunkt i vores særlig lokale kvaliteter – både i bymiljøet, det maritime miljø på havnen, lokalområderne og naturen og landskaberne omkring os. Mere bynatur i gader og pladser kan være med til at skabe forbindelse mellem de kvaliteter og styrke byens identitet som et godt sted at bo, arbejde og besøge. Samtidig giver grønne områder og grønne elementer, som fx havnetrappen, bare noget rigtig godt til bymiljøet, forklarer han.
Der er endnu et vigtigt aspekt, hvor det grønne i byerne har værdi. Det handler om den af bylivet, der generer økonomi. Hvor detailhandlen i flere og flere byer oplever udfordringer, så er der liv i Svendborg butikker. Her pointerer borgmesteren også en sammenhæng med grønnere byer:

– Det grønne har også betydning for handelslivet: hvis det er rart og trygt at færdes i byens rum har man mere lyst til at være der i længere tid, bruge byens butikker eller slå sig ned på en café.

Tilbage på Havnetrappen. To piger løber i fuldt firspring ned mod Toldbodvej. Sådan virker der trygt og sorgløst i dette utraditionelle grønne byrum i Svendborg.