Vellykket netværksarrangement


Både locations og vejret var i top, da Landskabsrådet for nylig inviterede til dets første netværksarrangement.

Der var thumbs up hele vejen rundt blandt deltagerne – og Landskabsrådets formand Morten Weeke Borup udtrykker stor tilfredshed med arrangementet.- Det var to meget flotte og inspirerende locations, vi besøgte – og med engagerede og vidende guider. Dertil var vi endog meget heldige med vejret – blå himmel og sensommersol – så det kunne ikke være bedre, mener Morten Weeke Borup.

Hos VKR så deltagerne, hvor langt kan komme på kun 15 år med et stort, landskabeligt anlæg. Store træer og skovplantninger, der er startet med helt små udplantninger, men på urørt og dermed ukomprimeret jord.

– Det var tydeligt at se, hvor stor en betydning jordbundsforholdene har for planternes vækst, og hvor vigtig stor frodighed medvirker til en god oplevelse, pointerer Morten Weeke Borup.
– Samtidig var det en fornøjelse at se, at der er en fortsat faglig dialog og udvikling af anlægget efter udførelsen. En dialog mellem bygherre, landskabsarkitekt og anlægsgartner. Lige det vi gerne ser mere af i Landskabsrådet.

Undervejs spurgte vi et par af deltagerne, hvad de syntes om arrangementet.
Det har været en spændende dag, og jeg deltager bestemt gerne en anden gang, konkluderer landskabsarkitekt Mikkel Hjort, Transparent Design, der for nylig meldte sig ind i Landskabsrådet.
– Jeg arbejder primært med ”active living”,  som er en kombination af forskellige former for fysisk aktivitet knyttet til adfærd i relation til arbejde, hjem, transport og fritid.
– Så det faglige indhold i netværksarrangementet ligger lidt væk fra det, jeg arbejder med til daglig. Men jeg ser en stor værdi i at være med en dag som denne – også i forhold til at være en del af Landskabsrådets netværk, der går på tværs af faggrænser.

Også landskabsarkitekt Katrine Binzer, Binzer Landskab var tilfreds med arrangementet.
– Det har været spændende – jeg har især godt kunne li´ det plantefokus, der har været, siger Katrine Binzer, der også var imponeret over VKR´s udearealer.
– Det var interessant at se resultaterne af, at en virksomhed vælger at bruge mange ressourcer på deres udearealer – at de løbende udvikler landsskabet og ikke mindst at det sker i et tæt samarbejde mellem virksomheden, landskabsarkitekten og anlægsgartneren.
– Det var fantastisk at se, hvor godt træerne voksede og høre, at en stor del af forklaringen var at jorden har ligget totalt urørt hen som vejudlæg

Eftermiddagen sluttede med en sandwich og networking i solen på den smukke træterrasse i Terapihaven.

I et af havens mange rum er det en sø, der dominerer. Her har patienterne mulighed for at spejle sig selv i vandet eller iagttage solens refleksioner på vandoverfladen. Bemærk også den store variation i træer og buske.

Det er planen, at Landskabsrådet vil afholde to netværksarrangementer om året. Til dette første var inviteret bredt blandt målgruppen. Fremadrettet vil arrangementerne alene være for Landskabsrådets medlemmer.

FAKTA OM ARRANGEMENTET: 

Tid: 10. september 2020

Sted: VKR Holding i Hørsholm og Terapihaven Nacadia

VKR Holding, Hørsholm:
Her var rundvisning ved facility manager Lone Arvedsen, Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted og virksomhedshistoriker Troels Rasmussen.
Udearealerne indeholder spændende historier og eksperimenter, der knytter sig til virksomhedens udvikling – fx et pomet, kunstinstallationer og et ”levende museum” af træsorter.

Terapihaven Nacadia:
Deltagerne fik en rundvisning ved arboretmester Ole Byrgesen i Terapihaven, der normalt er lukket for offentligheden.
Ole Byrgesen fortalte dels om Arboretet, der blev etableret i 1936, og dets udvikling gennem tiden – og præsenterede derefter Terapihaven og dets forskellige ”rum”, hvis formål er at skabe en ramme for forskning og udvikling af naturbaseret terapi til at behandle stressrelaterede lidelser.

Ved stien tæt ved Breeltevej 20 findes ”Æblepometet” der blev anlagt i 2017 – det består af et 950 kvadratmeter stort område beplantet i et rækkesystem med søjleæbletræer i espalier og med i alt cirka 100 æbletræer i næsten lige så mange sorter. Sorterne er udvalgt, så blomstringen vil strække sig over en længere periode.

Kunstværket ”Dagslyspavillonen”, der er udført af den internationalt anerkendte kunster Olafur Eliasson blev indviet i 2007. ”Dagslyspavillonen” har en hældning og placering ,som er baseret på beregninger af solens bane over himlen på Campus LKR året rundt.

På stien er anlagt seks forskellige felter med de væsentligste træarter, der bliver og har været anvendt i produktionen af VKR Gruppens vinduer og døre.

Campus LKR har et grundareal på ca. 125.000 kvadratmeter nær Breelte Skov og indeholder et omfattende stisystem, der slynger sig gennem landskabet og binder bygningerne sammen. I baggrunden til højre ses det nyetablerede Pomet.

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted fortæller om tankerne bag Campus LKR.

Arboretet er med sin 1600 arter den største samling af træer og buske i Danmark – arboretmester Ole Byrgesen, har passet området i 42 år – og han fortalte med stor viden og engagement om såvel Arboretet som Terapihaven.
Arboretet er åbent for besøgende alle ugens dage – men der er ikke adgang for offentligheden til terapihaven.

Den store variation af træer og planter var noget af det, der imponerede deltagerne. Terapihaven er omgivet af et hegn, der skal forhindre sultne rådyr i at fortære havens mange planter – og samtidig skærmes patienterne mod nysgerrige blikke fra besøgende i Arboretet. Dette sker gennem beplantninger og opstillede brændestabler.

Terapihaven består af mange forskellige områder med forskellige grader af privathed, med mulighed for flere aktiviteter og oplevelser – blandt andet det store drivhus på 300 kvadratmeter, indrettet med mange små nicher og centralt placeret spejldam.

Formålet med terapihaven er at skabe en ramme for forskning og udvikling af naturbaseret terapi til at behandle stressrelaterede lidelser – og at genere ny viden til udearealers udformning.

Den smukke træterrasse, hvor der er mulighed for også at sætte sig for enden af et stiforløb i fred og ro.
Ole Byrgesen fortalte, at de helst undgår at rengøre glasfacaden – for når glasset er rent, flyver fugle ind i glasset