Loading...

MEDLEMSSKAB

Når din virksomhed melder sig ind i Landskabsrådet, giver I værdifuldt bidrag til Landskabsrådets arbejde for flere grønne udearealer af høj faglig kvalitet – og I kan derved være med til at præge faget for fremtiden og for vores efterfølgere.
Som medlem af Landskabsrådet bliver I også en del af et unikt og tværfagligt netværk sammen med en række engagerede landskabsarkitekt- og anlægsgartnervirksomheder.
Alle medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder og bliver inviteret til den årlige generalforsamling, hvor der er mulighed for at komme med forslag og drøfte aktiviteter for at nå vores fælles mål. Alle medlemmer kan ligeledes deltage i faglige udvalg, der måtte blive nedsat af bestyrelsen samt temadage og lignende.

Kommende bestyrelsesmøder:
3. juni 2021

Hvis du ønsker at deltage i et bestyrelsesmøde, skal tilmelding ske senest fem dage før mødet.
Tilmelding sendes til: info@landskabsraadet.dk

Netværksarrangementer
Landsskabsrådet inviterer også til netværksarrangementer rundt om i Danmark. Her besøger vi udvalgte projekter, hvor vi kan få mere detaljeret og fagrelevant viden og indgå i en tværfaglig dialog, ligesom der vil være mulighed for at dele anden viden og have værdifuld networking på tværs af faggrupper og med Landskabsrådets øvrige interessenter.
Det er gratis at deltage i disse netværksarrangementer.

Vores første netværksarrangement blev afholdt 10. september 2020, hvor vi besøgte VKR Holding og Terapihaven Nacadia i Hørsholm. Læs mere her

Via Landskabsrådets deltagelse i Green Cities projektet, hvor vi har to pladser i styregruppen, er der også mulighed for at videreformidle projekter, ideer, udfordringer og andet – som kan videreføres i Green Cities indsats for flere grønne områder og mere bynatur.

Landskabsrådet tilbyder fem typer medlemskab:

  • Associeret medlemskab,
  • Basismedlemskab,
  • Basis+medlemskab
  • Plusmedlemskab
  • Enkeltmandsvirksomhed

Afhængig af antal relevante medarbejdere vil virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen være Plus-, Basis+- eller Basismedlem.
Associerede medlemmer er andre aktører for eksempel universiteter, uddannelsessteder, leverandører og interesseorganisationer, der ønsker at understøtte rådets formål.

Typen af medlemskab afspejles i både kontingentets størrelse, antal stemmer og bestyrelsesposter.
Basis+ og Basis medlemmer har, mod en merbetaling, mulighed for at blive enten Basis+ eller Plusmedlem.
Indmeldelsesblanket rekvireres gennem Landskabsrådets sekretariat

TYPE MEDLEMSSKAB ANTAL RELEVANTE MEDARBEJDERE KONTIGENT
(PR. ÅR)
ANTAL STEMMER
PR. MEDLEM VED GF
ANTAL PLADSER
I BESTYRELSEN
Plus

Basic+

Basic

Enkeltmandsvirksomhed

Associeret

+35 relevante medarbejdere

11-34 relevante medarbejdere

0-10 relevante medarbejdere

Andre aktører og leverandører

19.000

9.000

5.000

1.500

5.000

4

3

2

1

6

3

3

1