Gellerup Ny Naturpark nomineret til at deltage i Green Cities Europe Award

aug 8, 2022

Morten Weeke Borup og Ole Kjærgaard fra Landskabsrådet var begge en del af juryen, der har udvalgt Gellerup Ny Naturpark som det danske bidrag i den internationale konkurrence.

Gellerup Ny Naturpark i Aarhus er nomineret til at deltage i den internationale Green Cities Europe Award 2022, der er en del af EU-kampagnen ”More Green Cities for Europe”, som Landskabsrådet er en del af.

De indsendte projekter er vurderet ud fra, hvordan de udnytter merværdien af grønne infrastrukturer – derudover skal projektet understøtte et eller flere af de fem temaer i Green Cites kampagnen. Det er klima, biodiversitet, social sammenhængskraft, trivsel og økonomi.

– Gellerup Ny Naturpark er et mønster eksempel på, hvordan et smukt koncept for grønnere byer kan få stor effekt ved at være til inspiration for mange andre almennyttige områder, siger Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter, der sammen med Henning Roed, Danske Planteskoler, Michael Petersen, Danske Anlægsgartnere, Jon Pape, Park- og Naturforvalterne, Morten Weeke Borup og Ole Kjærgaard, Landskabsrådet, udgjorde juryen i den nationale udvælgelse.

Ifølge Susanne Grunkin ligger der et uforløst potentiale i rigtig mange almene områder, hvor store tomme græsplæner i dag har alt for lidt værdi i forhold til det sociale liv og biodiversitet.
– Som ny bynatur skaber parken på én gang opmærksomhed og tilføjer en aktuel og positiv fortælling til området. Dertil udmærker projektet sig ved at være det projekt af alle indsendte, der ser ud til at løfte sig mest muligt i forhold til at øge biodiversiteten, siger Susanne Grunkin.

Kristian Würtz, adm. direktør i Brabrand Boligforening, udtrykker stor tilfredshed med nomineringen.

– Vi er utroligt stolte af, at Gellerup Ny Naturpark er udpeget til at være det danske bidrag i Green Cities Europe Award 2022. Naturparken er et særdeles vellykket greb i forvandlingen af Gellerupparken fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel i Aarhus. Vi har fået en fantastisk park, der bliver brugt til koncerter, grill, leg og afslapning for områdets beboere – ligesom parken også bruges som et åndehul for besøgende fra resten af Aarhus, pointerer Kristian Würtz.

Et grønt, socialt fællesrum

Karsten Thorlund, tegnestuechef i SLA, der er designerne bag parken fortæller, at de i samarbejde med Brabrand Boligforening har skabt et stort, grønt og socialt fællesrum for både beboerne og besøgende i Gellerup.  

– Ved at prioritere natur, biodiversitet og gode uderum for alle viser vi, at der er andre måder at udvikle vores udsatte boligområder på end ved blot at rive boliger ned: Nemlig ved at tilføre en masse nye sociale aktiviteter og naturkvaliteter. Og på den måde skabe sociale, humanistiske og klimamæssigt bæredygtige løsninger.

Der er plantet over 2000 nye træer og buske i Gellerup Ny Naturpark. Alle træerne er specielt håndplukkede til Gellerup, og de er plantet, så de skaber et optimalt mikroklima, effektivt håndterer skybrud og øger trygheden i parken. Træerne er udvalgt med en stor artsvariation, hvilket er en bevidst hyldest til Gellerups etniske og kulturelle mangfoldighed, og som også gør at så mange dyr, bier og insekter som muligt kan finde levesteder i parken.

– Vores målinger viser, at biodiversiteten i parken er steget med mere end 500 procent på bare tre år. På den måde kan man sige, at Gellerup Ny Naturpark er designet til at give både mennesker, dyr og planter et godt sted at leve og bo – i en helt ny form for sammensmeltning af by, udsat boligområde og natur, siger Karsten Thorlund.

FAKTA

Med nomineringen konkurrerer Gellerup Ny Naturpark med 12 andre EU-lande og deres nominerede projekter om den prestigefyldte pris.

De 13 projekter vil i de kommende uger bliver vurderet af en international jury. Prisoverrækkelsen finder sted i Paris 8. december 2022.

Gellerup Ny Naturpark er realiseret med udgangspunkt i en arkitektkonkurrence vundet af SLA og Effekt i fællesskab og i tæt samarbejde med Brabrand Boligforening og teamets øvrige samarbejdspartnere COWI, Social Action, GAME og Boris Brorman Jensen.