Landskabsrådet inviterer til netværksarrangement d. 4. oktober

jul 6, 2022

Cirkulær økonomi, biodiversitet og klimatilpasning er blandt overskrifterne, når Landskabsrådet igen i år inviterer til et fagligt netværksarrangement med fokus på grønne områder af høj faglig kvalitet.

Igen i år inviterer Landskabsrådet medlemmer og andre interessenter til et netværksarrangement med fokus på grønne områder af høj faglig kvalitet. Arrangementet finder sted:

Tirsdag d. 4. oktober 2022 kl. 14.00 – 17.30

Karens Minde Aksen, København

og Kulbaneparken, Valby

Vi mødes på Karens Minde Aksen, som er et grønt område med en helt særlig græsrodsånd, vild natur og dyrehold, som strækker sig over 37.000 kvadratmeter i Københavns Sydhavn. Området skal klimatilpasses og byrumsforbedres, så det kan danne ramme om store arrangementer, og forventes at stå færdigt i februar 2023. Projektet er udformet efter devisen at lægge så meget til og trække så lidt fra som muligt, så mest muligt bevares. Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere 15.000 kubikmeter skybrudsvand og bidrage til biodiversiteten i området.

Derefter tager vi samlet til Kulbaneparken, som er et 44.000 kvadratmeter ny, grøn aktivitetspark i Valby, der blev indviet i maj 2022.  Parken er anlagt ovenpå den overdækkede Ringstedbane, hvilket har stillet store krav til både det praktiske anlægsarbejde og udformningen af området. I etableringen af Kulbaneparken har der været fokus på blandt andet regnvandshåndtering, genanvendelse af materialer, biodiversitet og ikke mindst respekt for områdets historie. Parken ligger nemlig på det areal, hvor det gamle Valby Gasværk lå, inden det blev ødelagt af en eksplosion i 1964, hvilket blandt andet er tænkt ind med læhegn, som markerer eksplosionslinjer i landskabet.

På begge lokationer vil der være rundvisning, og relevante oplægsholdere vil fortælle mere om projekterne. Arrangementet afsluttes med netværk og en forfriskning i Kulbaneparken.

Bemærk at da Karens Minde Aksen er en aktiv byggeplads, skal du her selv medbringe sikkerhedssko, sikkerhedsvest og hjelm.

Tilmeld dig netværksarrangementet senest 6. september ved at sende en mail med dit navn og virksomhed til info@landskabsraadet.dk.

Der er begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Dog har medlemmer af Landskabsrådet fortrinsret til at deltage.

Netværksarrangementet er gratis, men der er et no show gebyr på 100 kr.

Nærmere information følger senere.