Det nytter med grønne tage

jun 27, 2022

Grønne tage kan være et godt bidrag til at øge naturen og biodiversiteten i byerne, mener Peter Fugl, urban landskabsingeniør, Habitats. Derudover kan grønne tage også være et vigtigt redskab til håndtering af regnvand og til at afhjælpe “varmø-effekten”.

Vild bevoksning på Rigsarkivets taghave. Her ses blandt andet Harekløver, Tidselkugle, Bjergmynte og forskellige græsser, som er naturligt indvandret til taget.

– Vi er midt i en biodiversitetskrise og er derfor nødt til at tage alle tilgængelige midler i brug. Og her er grønne tage et rigtig godt bud på, hvad man kan gøre for at tænke naturen ind i vores stadigt større og befæstede byer.

Opfordringen kommer fra Peter Fugl, urban landskabsingeniør, Habitats, som igennem sin uddannelse og arbejde med biodiversitet, beskæftiger sig med grønne tage.

– Grønne tage kan i høj grad bidrage til at understøtte – især den urbane – biodiversitet, fortsætter Peter Fugl og henviser til, at naturen i det moderne landskab fragmenteres på grund af de fysiske barrierer som byer, infrastruktur og landbrug udgør.

– Grønne tage er derfor et af de redskaber, som kan være med til at skabe flere grønne lommer, hvori naturen kan udfolde sig. Udover at grønne tage kan bidrage til at øge naturen i byerne rummer de et ret unikt potentiale for biodiversitet – da de oftest er områder som er fritaget fra menneskelig forstyrrelse, siger Peter Fugl, der opfordrer til, at man så vidt muligt forsøger at etablere grønne tage i nærheden af områder af høj naturkvalitet.

– Derved kan man være med til at understøtte de sjældne arter, som potentielt kan forsvinde helt.

Taghaven ”Østergro”, Østerbro, København

Den urbane landskabsingeniør understreger samtidigt, at der stadig er god ræson i at etablere grønne tage i byer, som måske ikke har nogen tilstødende naturområder.

–  Der er nemlig en vigtig pointe i, at når vi som mennesker får en tættere tilknytning til naturen, vil vi også være mere tilbøjelige til at værdsætte og dermed prioritere naturen, som i sidste ende også danner grundlag det liv, vi gerne vil leve som mennesker.

Ifølge Peter Fugl var der i 2019 cirka 450.000 kvadratmeter grønne tage.

– Det lyder måske af meget, men potentialet er langt, langt større, mener Peter Fugl.
– Der findes utroligt mange tage, som lever op til kriterier for bæreevne og hældning som et grønt tag kræver. Især de mange flade tage i industriområder huser et særligt potentiale, da de ofte findes i udkanten af de store byer, hvor der også kan være højere omkringliggende naturkvalitet.

Grønne tage mod klimaforandringer

Formålet med grønne tage var formentlig fra begyndelsen, at de skulle bidrage til at løse problematikken med øget nedbør på grund af klimaforandringer.

– Det er veldokumenteret, at grønne tage – afhængig af typen og størrelsen – kan være med til at håndtere meget store mængder af det regnvand, som ellers ville få kloakkerne til at flyde over og desuden afhjælpe ’varmeø-effekten’, som er en konsekvens af byens mange hårde overflader som optager og holder på varmen, siger Peter Fugl og fortsætter:
– Grønne tage, når de er konstrueret korrekt, kan desuden være med til at beskytte og forlænge levetiden for den eksisterende tagkonstruktion.

– Det er dog kun indenfor de seneste par år, at man har fået øjnene op for det potentiale som grønne tage har for også at understøtte biodiversiteten. Dette område er derfor knapt så veldokumenteret – men jeg er overbevist om, at flere grønne tage vil skabe en rigere natur i byerne.

Artiklen er skrevet og udgivet af Green Cities, som Landskabsrådet er en del af.